อบจ.สมุทรสาคร จัดประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ และบรรยายธรรมระดับจังหวัด

อบจ.สมุทรสาคร จัดประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ และบรรยายธรรมระดับจังหวัด

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ และบรรยายธรรมระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ.2563 กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพ กริยามารยาทของเด็กไทยในการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ การกราบ การไหว้ การรับส่งของ และการตอบคำถามทางธรรม ซึ่งมีโรงเรียนในจังหวัดสมุทรสาครส่งนักเรียนเข้าร่วมการประกวดแต่ละรายการจำนวนมาก โดยมีการประกวดในวันที่ 3 – 4 กุมภาพันธ์ 2563 ณ วัดเจษฏาราม (พระอารามหลวง)

Related Articles