จังหวัดสมุทรสาครจัดพิธีบวงสรวงพ่อพันท้ายนรสิงห์อย่างยิ่งใหญ่

จังหวัดสมุทรสาครจัดพิธีบวงสรวงพ่อพันท้ายนรสิงห์อย่างยิ่งใหญ่

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 น. นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีบวงสรวงพ่อพันท้ายนรสิงห์ โดยมีนายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายเอกพร จุ้ยสำราญ ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร นายทองแดง เบ็ญจะปัก สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร นายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร นายสมสัก รอดทยอย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร หัวหน้าสำนักงานจังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์ สภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร ชมรมผู้สูงอายุชุมชนระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ภาคเอกชน และประชาชนเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ที่บริเวณศาลพ่อพันท้ายนรสิงห์ ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร


สำหรับ การจัดงานบวงสรวงองค์พ่อพันท้ายนรสิงห์ จะจัดขึ้นใน ขึ้น 9 ค่ำ เดือน 3 ของทุกปี โดยในปีนี้เป็นปีที่ 2 ในการรำถวายพ่อพันท้ายนรสิงห์ เพื่อแสดงออกถึงความเคารพและศรัทธา ซึ่งมีนางรำกว่า 600 คน โดยนางรำแต่ละคนจะสวมใส่เสื้อผ้าไหมสีเหลือง ผ้าถุงสีน้ำเงิน และใส่สไบสีแดง ซึ่งมีความเรียบร้อยสวยงามมาก โดยนางรำทุกคนเป็นผู้หญิงทั้งหมด ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุและเป็นแม่บ้าน ซึ่งทุกคนก็มีความตั้งใจ มีความพร้อมเพรียงในการรำเพื่อที่จะรำถวายพ่อพันท้ายนรสิงห์ ด้วยความศรัทธา เคารพนับถือ ที่มีต่อองค์ท่าน ซึ่งบรรยากาศการรำก็เต็มไปด้วยความพร้อมเพรียง เรียบร้อย และสวยงาม เป็นที่ตื่นตาตื่นใจและสร้างความประทับใจให้กับทุกคนที่เข้ามาร่วมงาม


จากนั้น เป็นพิธีบวงสรวงพ่อพันท้ายสิงห์เซ่นไหว้บูชาต่อองค์พ่อพันท้ายนรสิงห์ เทพแห่งความซื่อสัตย์ ผู้ซึ่งเป็นนายท้ายเรือที่จงรักภักดีต่อพระเจ้าเสือ ผู้ที่ยอมรับโทษประหารชีวิตเพื่อรักษาระเบียบแบบแผนราชประเพณีตามกฏมณเฑียรบาลในสมัยอยุธยา ศาลพันท้ายนรสิงห์นี้เป็นศาลที่ชาวบ้านเลื่อมใสศรัทธาเป็นอย่างมาก โดยมักจะขอพร บนบาน หากได้ดั่งใจปรารถนาที่ขอก็จะนำรูปปั้นไก่มาถวายเป็นการแก้บน จะเห็นได้ว่ารูปปั้นไก่เต็มบริเวณศาลพ่อพันท้ายนรสิงห์เต็มไปหมด ถือเป็นการแสดงให้เห็นถึงความศักดิ์สิทธิ์องค์ท่าน 

administrator

Related Articles