หอการค้าสมุทรสาคร จัดงานคอนเสิร์ตสุนทราภรณ์ ตอน สุขกันเถอะเรา

หอการค้าสมุทรสาคร จัดงานคอนเสิร์ตสุนทราภรณ์ ตอน สุขกันเถอะเรา

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 18.00 น. นางอำไพ หาญไกรวิไลย์ ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร และ YEC หอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมจัดงานคอนเสิร์ตสุนทราภรณ์ ตอน สุขกันเถอะเรา ณ ห้องประชุมชั้น 4 บริษัท ไทยรอแยลฟรอเซนฟู๊ด จำกัด ต.ท่าจีน อ.เมือง จ.สมุทรสาคร โดยได้รับเกียรติจาก นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ดร.อภิวัฒน์ วังวิวัฒน์ เจ้าของบริษัทมโนห์ราอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด นายกุลวัชร หงษ์คู ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข แขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

นางอำไพ หาญไกรวิไลย์ กล่าวว่า หอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร เป็นองค์กรภาคเอกชนหนึ่งที่เข้มแข็งมีผู้ประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรม ร้านค้า ร้านอาหาร ที่ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของหอการค้าๆ เพื่อร่วมกันพัฒนาเครือข่ายภาคีสมาชิก และพัฒนาธุรกิจการค้า ให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ตลอดจนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนสร้างสรรค์สังคมจังหวัดให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น

หอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร และ YEC สมุทรสาคร ได้จัดงาน “คอนเสิร์ตสุนทราภรณ์ ชื่อตอน สุขกันเถอะเรา” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหารายได้นำมาบริหารหอการค้า ตามพันธกิจ ส่งเสริมการค้า พัฒนาเศรษฐกิจสร้างคุณค่าชีวิต คือภารกิจหอการค้า โดยเปิดโอกาสให้กับสมาชิก และนักธุรกิจในจังหวัดสมุทรสาคร รวมถึงพื้นที่ใกล้เคียง ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางธุรกิจขยายความสัมพันธ์ทางการคระหว่างกันอันจะนำไปสู่การเสริมสร้างพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดอย่างมั่นคงและยั่งยืน อีกทั้งยังสร้างความสุข ความสามัคคี การรวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเพื่อช่วยเหลือ เกื้อกูลแบ่งปัน สู่สังคม ต่อไป

ภายในงานได้ถูกออกแบบภายใต้คอนเซ็ปต์ตรุษจีน โดยผู้เข้าร่วมงานต้องแต่งกายในชุดจีนสีแดงหรือสีเหลืองทอง และได้เข้าร่วมสนุกกับดนตรีจากวงสุนทราภรณ์ ที่นำบทเพลงสนุกสนานในสไตล์ลีลาศ มาขับกล่อมให้ผู้เข้าร่วมงานได้ขยับร่างกาย นอกจากนี้คณะผู้จัดงานยังจัดกิจกรรมไฮไลต์ให้แขกกิตติมศักดิ์ร่วมเดินแฟชั่นโชว์เครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ อีกด้วย

 

Related Articles