อบจ.สมุทรสาคร จัดกิจกรรม “วัยรุ่นยุคใหม่ ห่างไกลโรค” รุ่นที่ 2

อบจ.สมุทรสาคร จัดกิจกรรม “วัยรุ่นยุคใหม่ ห่างไกลโรค” รุ่นที่ 2

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายอภิชาต โพธิ์ถนอม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรม “วัยรุ่นยุคใหม่ ห่างไกลโรค” รุ่นที่ 2 ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพร่างกายและป้องกันโรคติดต่อหรือโรคระบาด โดยมีนายนิรุช ศรีนวลจันทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวรายงาน ณ หอประชุมโรงเรียนวัดคลองครุ ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

Related Articles