สว.พบประชาชนพื้นที่จังหวัดภาคกลางที่จังหวัดนนทบุรี

สว.พบประชาชนพื้นที่จังหวัดภาคกลางที่จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.00 น. ที่ห้องประชุมรัตนาธิเบศร์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล สมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่พร้อมคณะในโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนพื้นที่จังหวัดภาคกลาง ที่จังหวัดนนทบุรี เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจังหวัดนนทบุรี โดยการนำของนายวิทยา ผิวผ่อง รองประธานคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนพื้นที่จังหวัดภาคกลาง จังหวัดนนทบุรีมีประเด็นเกี่ยวกับการจราจร การจัดการปัญหาน้ำท่วมขัง ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 และประเด็นที่เกี่ยวข้องอื่นๆ พร้อมตอบข้อซักถามต่างๆ เพื่อสร้างความเข้าใจและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในการทำงานร่วมกันต่อไป

Related Articles