อบจ.สมุทรสาคร เปิดกิจกรรม “สูงแต่วัย กายและใจแข็งแรง” รุ่นที่ 2

อบจ.สมุทรสาคร เปิดกิจกรรม “สูงแต่วัย กายและใจแข็งแรง” รุ่นที่ 2

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 นายธนพร มีเจริญ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “สูงแต่วัย กายและใจแข็งแรง” รุ่นที่ 2 ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนางญาณะพัชญ์ บุญช่วย รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม ณ ชมรมผู้สูงอายุหมู่บ้านสินสมบูรณ์ ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

Related Articles