อบจ.สมุทรสาคร เปิดกิจกรรม “สูงแต่วัย กายและใจแข็งแรง” รุ่นที่ 2

อบจ.สมุทรสาคร เปิดกิจกรรม “สูงแต่วัย กายและใจแข็งแรง” รุ่นที่ 2
Spread the love

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 นายธนพร มีเจริญ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “สูงแต่วัย กายและใจแข็งแรง” รุ่นที่ 2 ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนางญาณะพัชญ์ บุญช่วย รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม ณ ชมรมผู้สูงอายุหมู่บ้านสินสมบูรณ์ ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร


Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/stationm/domains/sanamkaw.com/public_html/wp-content/themes/barta/template-parts/content-single.php on line 212

Related Articles