“มรสุมเศรษฐกิจ 2020 ธุรกิจ…รอดหรือไม่รอด”

“มรสุมเศรษฐกิจ 2020 ธุรกิจ…รอดหรือไม่รอด”

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร โดย ดร.อภิวัฒน์ วังวิวัฒน์ (ประธาน) พร้อมคณะกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมงาน F.T.I. Chairman Club ครั้งที่ 5 จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “มรสุมเศรษฐกิจ 2020 ธุรกิจ…รอดหรือไม่รอด”

หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล อดีตรองนายกรัฐมนตรี และอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคนที่ 17 ขึ้นกล่าวปาฐกถาพิเศษภายในงาน F.T.I. Chairman Club ครั้งที่ 5 จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “มรสุมเศรษฐกิจ 2020 ธุรกิจ…รอดหรือไม่รอด”

โดยได้รับเกียรติจาก โดยมีคุณสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ, คุณเกรียงไกร เธียรนุกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและประธานสายงานส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม กล่าววัตถุประสงค์การจัดงาน และคุณวิวรรธน์ เหมมณฑารพ ประธานการจัดงาน F.T.I. Chairman Club กล่าวถึงความสำคัญของการจัดงาน โดยมีคณะกรรมการบริหาร ส.อ.ท. ประธานกลุ่มอุตสาหกรรม และประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง ณ ห้อง บอลรูม 2 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล ราชประสงค์ กรุงเทพฯ จัดโดยสายงานส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เมื่อวันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา

Related Articles