สมุทรสาครรักษาหายแล้ว 2 คน

สมุทรสาครรักษาหายแล้ว 2 คน

ข่าวดี สมุทรสาครรักษาหายแล้ว 2 คน
สถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดสมุทรสาคร ประจำวันที่ 30 มีนาคม 2563 เวลา 20:30 น

#เราจะผ่านไปด้วยกัน
#savesamutsakhon

ศูนย์รับข้อมูลผู้สงสัย COVID-19 จังหวัดสมุทรสาคร
เบอร์ติดต่อ 065-5493322

Related Articles