นายกสมาคมกีฬาสมุทรสาครผุดไอเดีย อยู่บ้าน สู้โควิด ต้องฟิตร่างกาย

นายกสมาคมกีฬาสมุทรสาครผุดไอเดีย อยู่บ้าน สู้โควิด ต้องฟิตร่างกาย

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ที่ยังคงมีผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องในประเทศไทย และแม้ที่จังหวัดสมุทรสาคร สถานการณ์โดยรวมถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดี เพราะไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มขึ้นจากเดิมมา 4 วันติดต่อกันแล้วตั้งแต่วันที่ 4 – 7 เมษายน แต่ก็ยังคงมีผู้ที่ต้องเฝ้าระวังเพิ่มขึ้น โดยล่าสุดข้อมูลเมื่อวันที่ 07 เมษายน 2563 จากการรายงานของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร พบว่า ผู้ป่วยติดเชื้อที่ยังคงพักรักษาตัวในโรงพยาบาล 11 ราย เป็นผู้ป่วยรายเดิม รักษาหายแล้ว 4 ราย ขอย้ายไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลอื่นนอกเขตจังหวัด 1 ราย และเป็นผู้ที่อยู่ในระยะการเฝ้าระวัง 14 วันอีก 158 ราย แต่ทั้งนี้ประชาชนทุกภาคส่วนก็ยังคงต้องร่วมมือกันในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ต่อไปและทางจังหวัดสมุทรสาครโดยนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัด ก็ยังคงบังคับใช้มาตรการในประกาศเดิมที่ให้ประชาชนถือปฏิบัติตามอย่างเข้มข้น เพื่อเป็นการลดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในทุกพื้นที่ของจังหวัดสมุทรสาคร อีกทั้งยังเป็นการปฏิบัติตามมาตรการ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน และ รณรงค์ให้ทุกคน “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” ซึ่งทางด้านของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร ก็ได้สนองนโยบายดังกล่าว โดยให้นักกีฬาในสังกัดทุกคน อยู่บ้าน ออกกำลังกาย และฝึกซ้อมกีฬาของตนเองที่บ้าน ภายใต้สโลแกนเก๋ๆ ที่ตั้งขึ้นมาว่า “อยู่บ้าน สู้โควิด ต้องฟิตร่างกาย” พร้อมกับให้ส่งรูปถ่ายหรือคลิปการฝึกซ้อมเข้ามาในไลน์สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อนำไปขึ้นเฟสบุ๊ค เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ประชาชนในการออกกำลังกายอยู่กับบ้าน

นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร บอกว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์ของโรคโควิด-19 ที่คาดว่าน่าจะไม่จบลงได้โดยเร็ววันนี้ ส่งผลกระทบทำให้นักกีฬาไม่สามารถออกมาฝึกซ้อมในสนามจริงได้ ต้องอยู่บ้านตามมาตรการของรัฐ “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” ประกอบกับเพื่อเป็นการส่งเสริมเรื่องของสุขภาพร่างกายและการฝึกซ้อมกีฬาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดทักษะและความชำนาญในการเล่นกีฬาแต่ละประเภท และยังเพื่อจูงใจให้ประชาชนทุกคนโดยเฉพาะคนในจังหวัดสมุทรสาครนั้น หันมาออกกำลังกายอยู่กับบ้าน เป็นการลดความเครียดและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง จึงได้ผุดไอเดียให้นักกีฬาทุกคนนั้น ส่งรูปภาพหรือคลิปการฝึกซ้อมกีฬาที่บ้านมาทางไลน์สมาคมฯ พร้อมกับท่าการออกกำลังกายของแต่ละคนขณะอยู่ที่บ้านด้วยภายใต้สโลแกนเก๋ๆ ของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาครที่ว่า “อยู่บ้าน สู้โควิด ต้องฟิตร่างกาย”

นายศรีศักดิ์ฯ บอกอีกว่า ท่าทางการออกกำลังกายของแต่ละคนนั้น จะเน้นไปที่ท่าง่ายๆ ไม่ยากมากนัก ร่วมกับอุปกรณ์ที่หาได้ใกล้ตัว โดยท่าเหล่านี้สามารถที่จะเผยแพร่เพื่อสอนคนอื่นๆให้ทำตามได้ด้วย ซึ่งขณะนี้มีนักกีฬาทีมชาติไทย 5 คน สังกัดสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาครได้ทำคลิปส่งมาแล้ว และจะได้มีการโพสต์ลงในเฟสบุ๊คของสมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อเผยแพร่ให้ทุกคนได้ทำตาม เป็นการลดพุง ลดอ้วน และลดเครียดอีกด้วย พร้อมกันนี้ยังจะได้นำรูปภาพการออกกำลังกายของผู้นำในจังหวัดสมุทรสาคร เช่น ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร,นายก อบจ.,รองผู้ว่าฯ นายอำเภอ และบุคคลอื่นๆ โพสต์ลงไปด้วยเช่นกัน เพื่อเป็นแรงผลักดันให้ทุกคนใส่ใจการออกกำลังกายอยู่กับบ้านในช่วงที่โควิด-19 ยังคงระบาด หรือแม้แต่เมื่อโควิดหมดไป การออกกำลังกายก็ยังสำคัญต่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง เพราะถ้าร่างกายแข็งแรงแล้วโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ก็จะเข้ามาสู่ตัวเราได้ยากขึ้น ดังนั้นจึงขอให้ทุกคนหันมาออกกำลังกาย ด้วยท่าง่ายๆ โดยดูได้จากเฟสบุ๊คของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร หรือถ้าใครมีท่าการออกกำลังกายในสไตล์ของตัวคุณทุกรูปแบบ แต่ขอให้เห็นใบหน้าของผู้ออกกำลังกายด้วย ก็ถ่ายรูปแล้วส่งมาร่วมกิจกรรมได้ทางเฟสบุ๊คสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร เป็นการร่วมกันเชิญชวนให้ทุกคน “อยู่บ้าน สู้โควิด ต้องฟิตร่างกาย”

Related Articles