ชมรมสวนกุหลาบสมุทรสาครมอบบะหมี่สำเร็จรูปแบบถ้วยให้ 3 โรงพยาบาลในสมุทรสาคร

ชมรมสวนกุหลาบสมุทรสาครมอบบะหมี่สำเร็จรูปแบบถ้วยให้ 3 โรงพยาบาลในสมุทรสาคร

วันที่ 8 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล สมาชิกวุฒิสภา และนายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ ผู้ประสานงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นตัวแทนชมรมสวนกุหลาบสมุทรสาคร ร่วมมอบบะหมี่สำเร็จรูปแบบถ้วยให้กับหมอ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลสมุทรสาคร, โรงพยาบาลกระทุ่มแบน และโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ในเบื้องต้นมอบให้โรงพยาบาลละ 10 ลังใหญ่ 720 ถ้วย รวม 3 โรงพยาบาล จำนวน 2,160 ถ้วย เพื่อไว้เป็นอาหารสำรองในช่วงกลางคืนที่มีการประกาศเคอร์ฟิว ทั้งนี้จะมีการมอบให้อย่างต่อเนื่องอีกด้วย

Related Articles