รมต.การกระทรวงดิจิทัลฯ มอบตู้ COVID-19 Test Station หนุนโรงพยาบาล สู้ COVID -19

รมต.การกระทรวงดิจิทัลฯ มอบตู้ COVID-19 Test Station หนุนโรงพยาบาล สู้ COVID -19
Spread the love

วันที่ 16 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงดีอีเอส และ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) นำโดย นาวาอากาศเอกสมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ ประธานกรรมการ บมจ.ทีโอที นายพิพัฒน์ ขันทอง กรรมการ และรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ ร่วมส่งมอบ “COVID-19 Test Station” ให้กับโรงพยาบาลสมุทรสาคร โรงพยาบาลกระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร และโรงพยาบาลนครชัยศรี จ.นครปฐม สำหรับให้แพทย์และบุคลากรทางการใช้ตรวจหาเชื้อไวรัส COVID -19 โดยมีนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร และคณะให้การต้อนรับ พร้อมด้วย นพ.อนุกูล ไทยถานันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรสาคร พญ.อุไรวรรณ จำนรรจ์สิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระทุ่มแบน และ นางอุดมพร ทรัพย์บวร หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลนครชัยศรี ตลอดจนทีมหมอ แพทย์และพยาบาลร่วมรับมอบตู้ COVID-19 Test Station จำนวน 5 ตู้ ที่ห้องประชุมพระนรราชจำนง ชั้น 7 โรงพยาบาลสมุทรสาคร อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวว่า รัฐบาลและกระทรวงดีอีเอส มีความห่วงใยประชาชนทุกคน ในสภาวะการระบาดของไวรัส COVID -19 ในปัจจุบัน โดยเฉพาะทีมบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งถือว่าเป็นผู้เสียสละในการดูแลรักษาผู้ป่วย ที่ผ่านมากระทรวงดีอีเอส ได้ร่วมกับทุกส่วนงานในการพัฒนารูปแบบ วิธีการ นวัตกรรมทางดิจิทัล เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการหยุดยั้งการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส รวมถึงการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ ประชาชนผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย โดยเฉพาะรัฐวิสาหกิจในสังกัด ไม่ว่าจะเป็น บมจ.กสท โทรคมนาคม บ.ไปรษณีย์ไทย โดยเฉพาะ บมจ.ทีโอที ซึ่งที่ผ่านมานอกเหนือจากการให้ความช่วยเหลือด้านโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคม บริการดิจิทัลต่าง ๆ แล้วยังสามารถคิดค้น ดัดแปลง นำสิ่งที่มีอยู่แล้วมาประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือช่วยเหลืองานของบุคลากรทางการแพทย์ ได้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามความต้องการของแพทย์ ทั้งนี้ได้สั่งการให้ ทีโอที เร่งพัฒนาตู้ COVID-19 Test Station ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้หลากหลายมากขึ้น และ ประสานไปยังโรงพยาบาลอื่นๆที่มีความต้องการใช้โดยเฉพาะโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกล เพื่อให้การต่อสู้กับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สำหรับ COVID-19 Test Station ที่ทาง ทีโอที นำมามอบให้กับโรงพยาบาลสมุทรสาคร โรงพยาบาลกระทุ่มแบน และโรงพยาบาลนครชัยศรี ทั้งหมด 5 ตู้นี้ เป็นการนำตู้โทรศัพท์สาธารณะมาดัดแปลงในรูปแบบตามความต้องการของแพทย์ ที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บสารคัดหลั่งของผู้ป่วย เพื่อนำไปตรวจสอบหาเชื้อ ไวรัส COVID -19 ได้อย่างปลอดภัย โดยมีการเจาะช่องสำหรับสอดมือ เพื่อใช้เก็บสารคัดหลั่ง เปลี่ยนกระจกของตู้โทรศัพท์เป็นแผ่นอะคริลิกใส เพื่อป้องกันละอองฝอยกระจายเข้าหาผู้ตรวจ นอกจากนั้นยังได้ติดตั้งพัดลมและอุปกรณ์ส่องสว่างทั้งภายใน ภายนอกตู้ เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ได้ปฏิบัติงานได้อย่างสะดวกสบาย ซึ่งก่อนหน้านี้ ทีโอที ได้มอบให้โรงพยาบาลพิชัย จ.อุตรดิตถ์ ไปใช้งานแล้ว และ ทีโอที พร้อมที่จะจัดทำตู้ COVID-19 Test Station เพื่อมอบให้กับโรงพยาบาลที่มีความต้องการใช้เป็นเครื่องมือในการช่วยหยุดยั้งการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19 ต่อไป

ขณะที่ นพ.อนุกูล ไทยถานันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรสาคร ก็บอกว่า ตู้ COVID-19 Test Station ที่ได้รับมอบนี้ เป็นประโยชน์ทางการแพทย์เป็นอย่างมาก เพราะจะช่วยในเรื่องของการป้องกันการสัมผัสจากสารคัดหลั่งที่ฟุ้งกระจายจากตัวคนไข้สู่แพทย์ พยาบาลหรือผู้ที่ทำการตรวจสารคัดหลั่ง ซึ่งตู้ที่ได้รับมอบมาจำนวน 2 ตู้ในขณะนี้ ยังมีความเพียงพอต่อการให้บริการทางการแพทย์ในการตรวจสารคัดหลั่งของผู้ต้องสงสัยป่วยโควิด แต่ถ้าอนาคตมีผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น ก็อาจจะต้องขอความร่วมมือจาก TOT ต่อไป

Related Articles