รมต.การกระทรวงดิจิทัลฯ มอบตู้ COVID-19 Test Station หนุนโรงพยาบาล สู้ COVID -19

รมต.การกระทรวงดิจิทัลฯ มอบตู้ COVID-19 Test Station หนุนโรงพยาบาล สู้ COVID -19

วันที่ 16 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงดีอีเอส และ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) นำโดย นาวาอากาศเอกสมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ ประธานกรรมการ บมจ.ทีโอที นายพิพัฒน์ ขันทอง กรรมการ และรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ ร่วมส่งมอบ “COVID-19 Test Station” ให้กับโรงพยาบาลสมุทรสาคร โรงพยาบาลกระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร และโรงพยาบาลนครชัยศรี จ.นครปฐม สำหรับให้แพทย์และบุคลากรทางการใช้ตรวจหาเชื้อไวรัส COVID -19 โดยมีนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร และคณะให้การต้อนรับ พร้อมด้วย นพ.อนุกูล ไทยถานันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรสาคร พญ.อุไรวรรณ จำนรรจ์สิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระทุ่มแบน และ นางอุดมพร ทรัพย์บวร หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลนครชัยศรี ตลอดจนทีมหมอ แพทย์และพยาบาลร่วมรับมอบตู้ COVID-19 Test Station จำนวน 5 ตู้ ที่ห้องประชุมพระนรราชจำนง ชั้น 7 โรงพยาบาลสมุทรสาคร อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวว่า รัฐบาลและกระทรวงดีอีเอส มีความห่วงใยประชาชนทุกคน ในสภาวะการระบาดของไวรัส COVID -19 ในปัจจุบัน โดยเฉพาะทีมบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งถือว่าเป็นผู้เสียสละในการดูแลรักษาผู้ป่วย ที่ผ่านมากระทรวงดีอีเอส ได้ร่วมกับทุกส่วนงานในการพัฒนารูปแบบ วิธีการ นวัตกรรมทางดิจิทัล เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการหยุดยั้งการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส รวมถึงการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ ประชาชนผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย โดยเฉพาะรัฐวิสาหกิจในสังกัด ไม่ว่าจะเป็น บมจ.กสท โทรคมนาคม บ.ไปรษณีย์ไทย โดยเฉพาะ บมจ.ทีโอที ซึ่งที่ผ่านมานอกเหนือจากการให้ความช่วยเหลือด้านโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคม บริการดิจิทัลต่าง ๆ แล้วยังสามารถคิดค้น ดัดแปลง นำสิ่งที่มีอยู่แล้วมาประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือช่วยเหลืองานของบุคลากรทางการแพทย์ ได้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามความต้องการของแพทย์ ทั้งนี้ได้สั่งการให้ ทีโอที เร่งพัฒนาตู้ COVID-19 Test Station ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้หลากหลายมากขึ้น และ ประสานไปยังโรงพยาบาลอื่นๆที่มีความต้องการใช้โดยเฉพาะโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกล เพื่อให้การต่อสู้กับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สำหรับ COVID-19 Test Station ที่ทาง ทีโอที นำมามอบให้กับโรงพยาบาลสมุทรสาคร โรงพยาบาลกระทุ่มแบน และโรงพยาบาลนครชัยศรี ทั้งหมด 5 ตู้นี้ เป็นการนำตู้โทรศัพท์สาธารณะมาดัดแปลงในรูปแบบตามความต้องการของแพทย์ ที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บสารคัดหลั่งของผู้ป่วย เพื่อนำไปตรวจสอบหาเชื้อ ไวรัส COVID -19 ได้อย่างปลอดภัย โดยมีการเจาะช่องสำหรับสอดมือ เพื่อใช้เก็บสารคัดหลั่ง เปลี่ยนกระจกของตู้โทรศัพท์เป็นแผ่นอะคริลิกใส เพื่อป้องกันละอองฝอยกระจายเข้าหาผู้ตรวจ นอกจากนั้นยังได้ติดตั้งพัดลมและอุปกรณ์ส่องสว่างทั้งภายใน ภายนอกตู้ เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ได้ปฏิบัติงานได้อย่างสะดวกสบาย ซึ่งก่อนหน้านี้ ทีโอที ได้มอบให้โรงพยาบาลพิชัย จ.อุตรดิตถ์ ไปใช้งานแล้ว และ ทีโอที พร้อมที่จะจัดทำตู้ COVID-19 Test Station เพื่อมอบให้กับโรงพยาบาลที่มีความต้องการใช้เป็นเครื่องมือในการช่วยหยุดยั้งการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19 ต่อไป

ขณะที่ นพ.อนุกูล ไทยถานันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรสาคร ก็บอกว่า ตู้ COVID-19 Test Station ที่ได้รับมอบนี้ เป็นประโยชน์ทางการแพทย์เป็นอย่างมาก เพราะจะช่วยในเรื่องของการป้องกันการสัมผัสจากสารคัดหลั่งที่ฟุ้งกระจายจากตัวคนไข้สู่แพทย์ พยาบาลหรือผู้ที่ทำการตรวจสารคัดหลั่ง ซึ่งตู้ที่ได้รับมอบมาจำนวน 2 ตู้ในขณะนี้ ยังมีความเพียงพอต่อการให้บริการทางการแพทย์ในการตรวจสารคัดหลั่งของผู้ต้องสงสัยป่วยโควิด แต่ถ้าอนาคตมีผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น ก็อาจจะต้องขอความร่วมมือจาก TOT ต่อไป

Related Articles