ธ.ก.ส. จังหวัดสมุทรสาคร เปิดลงทะเบียนเยียวยาเกษตรกรเป็นไปอย่างคึกคัก

ธ.ก.ส. จังหวัดสมุทรสาคร เปิดลงทะเบียนเยียวยาเกษตรกรเป็นไปอย่างคึกคัก

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30 น. ผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสมุทรสาคร ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็นวันแรกของการเปิดให้ลงทะเบียนเยียวยาเกษตร บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก ประชาชนมารอกันเป็นจำนวนมาก จนเจ้าหน้าที่ของธนาคารฯ และ อสม.ต้องออกมาช่วยกันจัดระเบียบพร้อมกับคัดกรองตรวจโรคป้องกันโควิด-19 ด้วย ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ฯ ก็ต้องค่อยๆ เรียกเข้าไปนั่งตามบัตรคิว ได้ครั้งละไม่เกิน 10 คน ส่วนที่เหลือให้ยืนรอด้านนอกธนาคารฯ ก่อน จนกว่าจะถึงคิวของตน
นางสาวปฐมาวดี ทิพย์อาสน์ ผู้จัดการ ธ.ก.ส.สาขาสมุทรสาคร กล่าวว่า สภาพที่เห็นว่ามีประชาชนมาใช้บริการของ ธ.ก.ส.กันอย่างล้นหลามนั้น เป็นมา 1 – 2 วันแล้ว เนื่องจากเป็นช่วงที่รัฐบาลโอนเงินเบี้ยยังชีพมาให้ผู้สูงอายุ และยังมีพี่น้องเกษตรกร ตลอดจนลูกค้า ธ.ก.ส.มาขอรับบริการเปิดบัญชีและพร้อมเพย์กันเป็นจำนวนมาก เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับเงินเยียวยาเกษตร ตามที่รัฐบาลจะดำเนินการช่วยเหลือ ซึ่งในส่วนของธนาคาร ธ.ก.ส.สมุทรสาครนั้น มีลูกค้าที่ผ่านเกณฑ์การรับเงินเยียวยาเกษตร ประมาณกว่า 4,000 ราย ส่วนของอำเภอบ้านแพ้ว และอำเภอกระทุ่มแบน ก็มียอดที่ใกล้เคียงกัน ดังนั้นในทั้ง 3 สาขา 3 อำเภอของจังหวัดสมุทรสาคร จะมีลูกค้า ธ.ก.ส.ที่เข้าหลักเกณฑ์การรับเงินเยียวยาเกษตรประมาณ 10,000 กว่าราย โดยทุกคนก็เตรียมพร้อมเปิดพร้อมเพย์ หรือเปิดบัญชีใหม่เพื่อรอรับเงินก้อนดังกล่าว แต่ในส่วนของการเปิดบัญชีใหม่นั้น ทางธนาคารฯ สามารถให้บริการได้ไม่เกินวันละ 50 คน เท่านั้น นอกจากนี้ก็ยังมีลูกค้าบางคนที่ไม่เข้าใจถึงการขึ้นทะเบียนเกษตรกร มาขอรับคำปรึกษาด้วย
สำหรับ การดำเนินมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 รายละ 5,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2563 นั้น ทาง ธ.ก.ส.คาดว่าจะจ่ายเงินให้แก่เกษตรกรได้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป โดย ธ.ก.ส. จะเริ่มทยอยโอนเงินให้แก่ครัวเรือนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งก็จะกระจายการโอนเงินให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศประมาณ 1 ล้านรายต่อวัน จนครบจำนวน 10 ล้านราย วงเงินงบประมาณ จำนวน 150,000 ล้านบาท ส่วนขั้นตอนการจ่ายเงินดังกล่าว ธ.ก.ส. จะรับข้อมูลผู้ขึ้นทะเบียนที่ผ่านการตรวจสอบจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงจะดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรที่เป็นลูกค้า ธ.ก.ส.โดยไม่ต้องมาเปิดบัญชีใหม่ ส่วนเกษตรกรที่ไม่มีบัญชีเงินฝากกับ ธ.ก.ส. สามารถแจ้งบัญชีเงินฝากที่มีอยู่กับธนาคารใดก็ได้ ผ่านเว็บไซต์ www.เยีhttp://xn--12ca3d6baib0au2g8g.com/ ทั้งนี้ เกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์ตามมาตรการดังกล่าวฯ ต้องไม่ซ้ำซ้อนกับความช่วยเหลือเยียวยา 5,000 บาท ในมาตรการ “เราไม่ทิ้งกัน” ของรัฐบาล

Related Articles