พล.อ.ประวิตร ช่วยเหลือนักกีฬา สนับสนุนสวัสดิการ สร้างขวัญกำลังใจ ควบคู่พัฒนานักกีฬา สู่ความเป็นเลิศ

พล.อ.ประวิตร ช่วยเหลือนักกีฬา สนับสนุนสวัสดิการ สร้างขวัญกำลังใจ ควบคู่พัฒนานักกีฬา สู่ความเป็นเลิศ

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผช.โฆษกประจำรอง นรม. เปิดเผยว่าวันนี้เวลา 10.00 น. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นรม. ได้เป็นประธานการประชุม คกก.บริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล

ที่ประชุม ได้รับทราบ ผลการดำเนินงาน กองทุนพัฒนาการกีฬาได้แก่การให้รางวัลนักกีฬา ตามหลักเกณฑ์กองทุนฯ และการช่วยเหลือสวัสดิการนักกีฬา และบุคลากรกีฬา ที่สังกัดจังหวัดในการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ จากนั้นที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไข เงื่อนไข การพิจารณาให้ทุนการศึกษาแก่นักกีฬา และบุคลากรกีฬา พ.ศ.2562

พล.อ.ประวิตร ได้กำชับ คกก.บริหารกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ ให้เร่งรัดการให้ความช่วยเหลือนักกีฬา และบุคลากรกีฬา อย่างเร่งด่วน ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ แรงจูงใจ ซึ่งถือว่ามีความสำคัญต่อการพัฒนาด้านจิตใจ ให้มีความมุ่งมั่นในการฝึกซ้อมและการแข่งขัน ควบคู่กับการใช้วิทยาศาสตร์การกีฬา เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักกีฬา สู่ความเป็นเลิศระดับสากล ต่อไป ทั้งนี้การดำเนินงานกองทุนจะต้อง เน้นประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และประโยชน์เกิดแก่การกีฬา อย่างแท้จริง

Related Articles