สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาครแต่งตั้งคณะกรรมการ วาระปี 2563-2565

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาครแต่งตั้งคณะกรรมการ วาระปี 2563-2565
Spread the love

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 1/ 2563 โดย นายอภิสิทธิ์ เตชะนิธิสวัสดิ์ เป็นประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร และ นายธันยพัฒน์ มั่นณิชนันทน์ เป็นเลขาธิการสภาอุตสาหกรรม และแต่งตั้งคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร วาระปี 2563-2565 ณ ห้องประชุมแปชิฟิก ชั้น 2 บริษัท อนุสรณ์มหาชัยซูริมิ จำกัด


Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/stationm/domains/sanamkaw.com/public_html/wp-content/themes/barta/template-parts/content-single.php on line 212

Related Articles