สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาครแต่งตั้งคณะกรรมการ วาระปี 2563-2565

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาครแต่งตั้งคณะกรรมการ วาระปี 2563-2565

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 1/ 2563 โดย นายอภิสิทธิ์ เตชะนิธิสวัสดิ์ เป็นประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร และ นายธันยพัฒน์ มั่นณิชนันทน์ เป็นเลขาธิการสภาอุตสาหกรรม และแต่งตั้งคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร วาระปี 2563-2565 ณ ห้องประชุมแปชิฟิก ชั้น 2 บริษัท อนุสรณ์มหาชัยซูริมิ จำกัด

Related Articles