ครัวพระราชทานวันสุดท้ายที่สมุทรสาคร ประชาชนปลาบปลื้มในพระมหากรุณาธิคุณ

ครัวพระราชทานวันสุดท้ายที่สมุทรสาคร ประชาชนปลาบปลื้มในพระมหากรุณาธิคุณ

ครัวพระราชทานกรมสมเด็จพระเทพฯ จัดอาหาร 15,599 ชุด มอบให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร 36 ตำบล ทั้งคนไทยและแรงงานข้ามชาติ ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ตลอดระยะเวลา 10 วันที่ผ่านมา

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคไวรัส โคโรน่า 2019 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้ง ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ณ สำนักงานเหล่ากาชาดสมุทรสาคร เป็นแห่งแรกของประเทศ ประกอบอาหารปรุงสุกใหม่สำหรับนำไปแจกประชาชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยไม่เลือกเชื้อชาติศาสนา ซึ่งอาหารปรุงสุกจากครัวพระราชทานแห่งนี้ จะแจกจ่ายให้กับประชาชนทั้งชาวไทยและแรงงานข้ามชาติ ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรสาคร อำเภอกระทุ่มแบน และอำเภอบ้านแพ้ว การได้รับอาหารจากครัวพระราชทานจึงช่วยสร้างขวัญกำลังใจในการต่อสู้ชีวิตต่อไป โดยครัวพระราชทานฯ นี้ได้ดำเนินมาตั้งแต่วันที่ 7 – 17 พฤษภาคม 2563

สำหรับวันนี้ (17 พฤษภาคม 2563) ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการจัดตั้งครัวพระราชทานฯ ที่จังหวัดสมุทรสาครนั้น ในเวลาประมาณ 10.30 น. นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ ได้เดินทางมาเป็นประธานปิดโครงการครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ณ สำนักงานเหล่ากาชาดสมุทรสาคร โดยมีนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาครผู้แทนจากสภากาชาดไทย คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร และผู้แทนจากหลายภาคส่วนร่วมถวายความเคารพน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ก่อนที่จะร่วมกันจัดมอบอาหารจากครัวพระราชทานเป็นชุดข้าวสวย/หมูผัดกระเทียม/ผัดวุ้นเส้นและโบโลน่าทอด , กับชุดผัดพริกแกงถั่วและไข่เค็ม พร้อมขนม นมกล่อง น้ำดื่ม ให้กับประชาชนในจังหวัดสมุทรสาครที่มารอรับจำนวน 400 คน

จากนั้นในเวลาประมาณ 11.00 น. นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ พร้อมคณะ ได้นำอาหารจากครัวพระราชทาน ถุงยังชีพสภากาชาดไทย และสิ่งของปันน้ำใจ ลงไปมอบให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 ซึ่งเป็นพี่น้องชาวไทยที่อาศัยอยู่ในบริเวณชุมชนวัดปทุมทองรัตนาราม ต.หนองสองห้อง อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร สร้างความปลาบปลื้มใจ และต่างน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้

สำหรับอาหารปรุงสุกจากครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ได้จะคำนึงถึงการเป็นต้นแบบที่ดีด้านการจัดการครัวที่เน้นความสะอาด มีการจัดการสุขาภิบาลที่ได้มาตรฐาน มีเมนูอาหารที่สด สะอาด บุคลากรที่เตรียมเครื่องปรุงจะแต่งกายตามมาตรฐานคือ สวมหมวกคลุมผม ใส่ผ้ากันเปื้อน สวมหน้ากากอนามัย และสวมถุงมือ รวมถึงการแจกจ่ายก็ดำเนินการจัดระเบียบการรักษาระยะห่างทางสังคม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ด้วย โดยในห้วง 10 วันที่ผ่านมานับตั้งแต่เริ่มต้นโครงการคือระหว่างวันที่ 7 – 17 พฤษภาคม 2563 ได้แจกอาหารจากครัวพระราชทานไปทั้งหมดจำนวน 15,599 กล่อง โดยนำลงไปในชุมชนต่างๆ ของพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครทั้ง 3 อำเภอ 36 ตำบล

ทั้งนี้ สภากาชาดไทย ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุน จัดซื้อชุดธารน้ำใจกู้ชีวิต ฯ และหน้ากากอนามัยแบบผ้า โดยโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาสำนักสีลม ชื่อบัญชี “สภากาชาดไทย เพื่อภัยพิบัติ” ประเภทบัญชี “กระแสรายวัน” เลขที่ 001-1-34567-0 โดยสามารถขอรับใบเสร็จรับเงินเพื่อนำไปลดหย่อนภาษีได้ที่ donation@redcross.or.th พร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ในการจัดส่งใบเสร็จ และเบอร์โทรศัพท์ แนบหลักฐานการโอนเงิน พร้อมระบุ “เพื่อช่วยเหลือสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย” ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมที่ เฟซบุ๊ก The Thai Red Cross Society

#สู้ภัยโควิด 19

#เราจะผ่านไปด้วยกัน

Related Articles