ขับเคลื่อนงานโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง

ขับเคลื่อนงานโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล สมาชิกวุฒิสภา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง ครั้งที่ 8/2563 โดยมี นายวิทยา ผิวผ่อง รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง เป็นประธานการประชุม มีวาระการประชุมเกี่ยวกับเรื่องรายงานผลการลงพื้นที่ตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่องร้องเรียนและความคิดเห็นจากการลงพื้นที่พบประชาชน ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พิจารณาความคืบหน้าสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาเพื่อประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง และเรื่องเสนอแนะอื่นๆ ณ อาคารสุขประพฤติชั้น 27 ห้องประชุมหมายเลข 2702

Related Articles