อบจ.สมุทรสาคร ประชุมวางแผนงานรับมือโควิด-19

อบจ.สมุทรสาคร ประชุมวางแผนงานรับมือโควิด-19

วันที่ 8 มิถุนายน 2563 ที่ห้องประชุมสาครบุรี ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร นายบรรจง สุทธิคมน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่าย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจำเดือนมิถุนายน 2563 โดยมีการจัดการประชุมแบบ Social distancing และสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า การประชุมครั้งนี้ได้นำเสนอ VTR ภารกิจนายก และกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครเดือนพฤษภาคม 2563 หลังจากนั้นมีการแนะนำทีมผู้บริหารคนใหม่ นายบุญมี นิลถนอม เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  พร้อมด้วยข้าราชการใหม่ และหัวหน้าส่วนราชการได้แจ้งงาน กิจกรรมเดือนมิถุนายนให้ที่ประชุมได้รับทราบ นอกจากนี้ท่านประธานได้ให้  ผอ.โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม และ ผอ.โรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร รายงานความพร้อมในการเปิดภาคเรียน ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (covid 19) จากนั้นได้สอบถามเกี่ยวกับเรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาครด้วย

Related Articles