ผู้ว่าลงพื้นที่ดูถนนคนเดินและทางรถจักรยานยนต์ริมคลองต้นไทรที่ชำรุดเสียหาย

ผู้ว่าลงพื้นที่ดูถนนคนเดินและทางรถจักรยานยนต์ริมคลองต้นไทรที่ชำรุดเสียหาย

วันที่ 12 มิถุนายน 2563 นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย นายภูดิส แก้วตระกูลโชติ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย นายประสิทธิ์ จุ่นขจร ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 ตำบลท่าทราย ลงพื้นที่ดูถนนคนเดินและทางรถจักรยานยนต์ริมคลองต้นไทร ซึ่งชำรุดเสียหายมาก แต่เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทรายประสบปัญหาบางอย่างเรื่องบุคลากรเฉพาะทางจึงทำให้ล่าช้าในการดำเนินการ ซึ่งขณะนี้ได้รับแจ้งจากรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทรายว่าตอนนี้ทุกอย่างพร้อมแล้วจะดำเนินการในเร็วๆ นี้ ผู้อาศัยริมคลองต้นไทรก็จะได้ใช้ถนนเส้นนี้ได้แล้ว

Related Articles