สวนครัวนำสุขพอเพียงเพื่อเพียงพอตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สวนครัวนำสุขพอเพียงเพื่อเพียงพอตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 19 มิถุนายน 2563 ดร.รังสรรค์ เจียระนัย นายกเทศมนตรีตำบลท่าจีน นำคณะผู้บริหาร , สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าจีน , ผอ.สำนักพุทธศาสนาสมุทรสาคร และผู้นำชุมชน ร่วมทำกิจกรรม “สวนครัวนำสุขพอเพียงเพื่อเพียงพอตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ตามมติมหาเถรสมาคม ที่ 249/2563 ณ วัดชีผ้าขาว ต.ท่าจีน อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร

Related Articles