ประธานวุฒิสภา นำสมาชิกวุฒิสภา ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

ประธานวุฒิสภา นำสมาชิกวุฒิสภา ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

ประธานวุฒิสภา นำสมาชิกวุฒิสภา ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563

วันที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 08.00 น. นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล สมาชิกวุฒิสภา ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการพิเศษถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานในพิธีถวายพระพรฯ ครั้งนี้ และมีสมาชิกวุฒิสภา เข้าร่วมพิธี ณ ห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร (NBT2hd)

#ประธานวุฒิสภา

#สมาชิกวุฒิสภา

Related Articles