ชวนคนที่คุณแคร์ มาคลองที่แคร์คุณ สัมผัสท่องเที่ยววิถี สบายๆสไตล์ NEW NORMAL