สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร จัดการอมรมผู้ฝึกสอนกีฬาปันจักสีลัต เพื่อพัฒนาผู้ฝึกสอน

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร จัดการอมรมผู้ฝึกสอนกีฬาปันจักสีลัต เพื่อพัฒนาผู้ฝึกสอน

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสมุทรสาคร และชมรมกีฬาปันจักสีลัตจังหวัดสมุทรสาคร จัดการอมรมผู้ฝึกสอนกีฬาปันจักสีลัต เพื่อพัฒนาผู้ฝึกสอนกีฬาปันจักสีลัตให้มีศักยภาพในการฝึกสอนนักกีฬา

วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสมุทรสาคร และชมรมกีฬาปันจักสีลัตจังหวัดสมุทรสาคร จัดการอมรมผู้ฝึกสอนกีฬาปันจักสีลัต ตามโครงการพัฒนาบุคลากรกีฬาของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่ได้รับงบประมาณจากกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ และการกีฬาแห่งประเทศไทย โดยมีนายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ ประธานที่ปรึกษาสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม และมี ดร. อรรณพ ชุ่มเพ็งพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียติรสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร ให้การต้อนรับ และมีที่ปรึกษา เลขาธิการ คณะกรรมการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดครั้งนี้ การอบรมจะจัดขึ้นระหว่าง 20 – 24 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเฉลิมพระเกียติรสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร

หลังจากการอมรมผู้ฝึกสอนกีฬาปันจักสีลัต ตามโครงการพัฒนาบุคลากรกีฬาของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร นายกัมปนาท จรมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดสมุทรสาคร ให้เกียรติมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ฝึกสอนทุกท่านที่ผ่านการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาปันจักสีลัต พร้อมทั้งถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกัน

Related Articles