สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาครประชุมปรึกษาหารือ เตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนากีฬา

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาครประชุมปรึกษาหารือ เตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนากีฬา

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาครประชุมปรึกษาหารือ เตรียมความพร้อมในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน และขับเคลื่อนและพัฒนากีฬาจังหวัดสมุทรสาครให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายประเสริฐ อักษรทับ เลขาธิการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุม ประธานชมรมกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร และผู้ฝึกสอนกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร ผู้ฝึกสอนกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 (พ.ศ.2563) ณ จังหวัดตราด “ช้างขาวเกมส์” และผู้ฝึกสอนกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 (พ.ศ.2563) คัดเลือกตัวแทนภาค 1 ณ จังหวัดปราจีนบุรี “มกรเกมส์” รวมทั้งผู้ฝึกสอนโครงการพัฒนากีฬาเป็นเลิศระดับจังหวัด เพื่อปรึกษาหารือและเตรียมความพร้อมในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ณ ห้องประชุมโรงเรียนเอกชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

Related Articles