สมาคมกีฬาฯ วางแผนงานร่วมกัน พัฒนากีฬา และพัฒนาบุคลากรกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร

สมาคมกีฬาฯ วางแผนงานร่วมกัน พัฒนากีฬา และพัฒนาบุคลากรกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร
Spread the love

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร ประชุมสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 7 /2563  วางแผนงานร่วมกัน พัฒนากีฬา และพัฒนาบุคลากรกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายบุญชอบ สาทร อุปนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 7 /2563  ซึ่งการประชุมมีวาระเรื่องการบริหารงานของสมาคมกีฬาฯ ได้ปรึกษาหารือในการวางแผนงานร่วมกัน ได้แสดงความคิดเห็น เสนอแนะ ให้เป็นไปตามแผนพัฒนากีฬาของสมาคมกีฬาฯ การแข่งขันกีฬาชนิดต่างๆ การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 การพัฒนาเป็นเลิศจังหวัดสมุทรสาคร การพัฒนาบุคลากรกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร การส่งเสริมและพัฒนากีฬาจังหวัดสมุทรสาคร สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดดีเด่น ณ สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดสมุทรสาคร


Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/stationm/domains/sanamkaw.com/public_html/wp-content/themes/barta/template-parts/content-single.php on line 212

Related Articles