ส.อ.ท.สมุทรสาคร หารือจัดกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจหลังโควิดคลี่คลาย

ส.อ.ท.สมุทรสาคร หารือจัดกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจหลังโควิดคลี่คลาย
ส.อ.ท.สมุทรสาคร ประชุมคณะกรรมการหารือจัดกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจหลังโควิดคลี่คลาย
วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ที่ห้องประชุมชั้น 2 บริษัท มโนห์ราอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด นิคมอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร ถ.พระราม 2 ต.บางกระเจ้า อ.เมือง จ.สมุทรสาคร นายอภิสิทธิ์ เตชะนิธิสวัสดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมฯ ครั้งที่ 3/2563 โดยก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ได้มีสถาบันอุดมศึกษาเข้ามานำเสนอ หลักสูตรการเรียนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ให้กับคณะกรรมการและสมาชิกสภาอุตสาหกรรมฯ ส่วนวาระการประชุมประกอบด้วย เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ ซึ่งเป็นเรื่องการเข้าร่วมกิจกรรม การประชุมร่วมกับส่วนราชการในจังหวัดสมุทรสาคร จากนั้นที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมและรับรองรายรับรายจ่ายครั้งที่ผ่านมา
ขณะเดียวกันที่ประชุมสภาอุตสาหกรรมฯ ได้ร่วมกันหารือในการจัดกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดสมุทรสาคร หลังจากสถานการณ์โควิดคลี่คลายมากกว่านี้ โดยเบื้องต้นได้มีการหารือเสนอความคิดที่หลากหลาย ซึ่งมีทั้งกิจกรรมกลางแจ้งและกิจกรรมในร่ม โดยที่ประชุมจะได้หาข้อสรุปเพิ่มเติมอีกครั้ง นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้เปิดโอกาสให้สมาชิกและคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ได้ประชาสัมพันธ์สินค้าและผลิตภัณฑ์ บริการต่างๆ เพื่อสร้างการรับรู้และเพิ่มช่องทางการขายอีก กระตุ้นเศรษฐกิจในกลุ่มของสภาอุตสาหกรรมฯอีกทางหนึ่ง

Related Articles