ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 เยี่ยมพบปะพร้อมมอบถุงยังชีพกลุ่มชาวประมงพื้นบ้านเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือนร้อนจากสถานการณ์โควิด 19 ที่ จ.สมุทรสาคร

ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 เยี่ยมพบปะพร้อมมอบถุงยังชีพกลุ่มชาวประมงพื้นบ้านเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือนร้อนจากสถานการณ์โควิด 19 ที่ จ.สมุทรสาคร

ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 เยี่ยมพบปะพร้อมมอบถุงยังชีพกลุ่มชาวประมงพื้นบ้านเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือนร้อนจากสถานการณ์โควิด 19 ที่ จ.สมุทรสาคร

วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 11.00 น. พลเรือโท สุทธินันท์ สนามรักษ์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 เป็นประธานในพิธีเชิญธงราชนาวีขึ้นสู่ยอดเสาบริเวณหน้าพระอนุสาวรีย์ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พร้อมมอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับชาวประมงพื้นบ้าน สมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติ (ทสปช.) จังหวัดสมุทรสาคร และมอบข้าวสาร หน้ากากผ้า และเจลแอลกอฮฮล์ ให้กับโรงเรียนศรีสุทธาราม เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด-19 โดยมี รองผู้อํานวยการ ศรชล.จังหวัดสมุทรสาคร ประมงจังหวัดสมุทรสาคร นายกเทศมนตรีตําบลบางหญ้าแพรก ประธานสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย นายกสมาคมการประมงสมุทรสาคร สมาชิก ทสปช.จังหวัดสมุทรสาคร และพี่น้องชาวประมงจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมพิธี

สำหรับ การจัดกิจกรรมดังกล่าว เป็นการกระชับความสัมพันธ์และประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน และกลุ่มผู้นํามวลชน กลุ่มชาวประมงในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร รวมทั้งหารือการปฏิบัติงานร่วมกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ในการปฏิบัติงานร่วมกัน นอกจากนี้ ยังมีการประชุมหารือการปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อเตรียมการจัดกิจกรรมน้อมเกล้าฯ ถวายปลากะตักแห้ง ปลาทูเค็ม และอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีน สนับสนุนโครงการตามพระราชดำริต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน ประจำปีงบประมาณ 2564 อีกด้วย

Related Articles