เปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนตำบลท่าทราย

เปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนตำบลท่าทราย

เปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนตำบลท่าทราย

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 นายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนตำบลท่าทราย โดยมีนายวรชาติ สายน้ำผึ้ง กำนันตำบลท่าทราย นายประสิทธิ์ จุ่นขจร ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4  ท่าทราย ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น ตำบลท่าทราย ร่วมพิธี ณ  หมู่ที่ 4  บ้านคลองปีกนก ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

Related Articles