คณะกรรมการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร เข้าเยี่ยมชมการฝึกซ้อมยิมนาสติก

คณะกรรมการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร เข้าเยี่ยมชมการฝึกซ้อมยิมนาสติก

คณะกรรมการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร เข้าเยี่ยมชมการฝึกซ้อมของนักกีฬายิมนาสติก ที่อยู่ในโครงพัฒนากีฬาเป็นเลิศ นักกีฬา “ช้างขาวเกมส์” นักกีฬาแห่งชาติ “มกรเกมส์” 

วันที่ 6 สิงหาคม 2563 นายประเสริฐ อักษรทับ เลขาธิการ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร เดินทางไปเข้าเยี่ยมชมการฝึกซ้อมของนักกีฬายิมนาสติก ที่อยู่ในโครงพัฒนากีฬาเป็นเลิศ นักกีฬา “ช้างขาวเกมส์” นักกีฬาแห่งชาติ “มกรเกมส์” หลังจากที่ซ้อมที่บ้านช่วงมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า โควิด-19 และมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร ได้เริ่มเปิดให้ซ้อมตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคม นักกีฬากลับมาดูคึกคักเริ่มฝึกซ้อมกันอย่างจริงจังมากขึ้น แต่ยังรักษามาตรการ เว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ล้างมือบ่อยๆ โดยให้นักกีฬาดูแลรักษาสุขภาพอนามัยกันให้ดีที่สุด

Related Articles