“ในหลวง” ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กรมวังผู้ใหญ่ในพระองค์ อัญเชิญอาหารพระราชทาน และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลสมุทรสาคร

“ในหลวง” ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กรมวังผู้ใหญ่ในพระองค์ อัญเชิญอาหารพระราชทาน และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลสมุทรสาคร

“ในหลวง” ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กรมวังผู้ใหญ่ในพระองค์ อัญเชิญอาหารพระราชทาน และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลสมุทรสาคร

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564 เวลา 08.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลอากาศเอก สุบิน ชิวปรีชา กรมวังผู้ใหญ่ในพระองค์ อัญเชิญอาหารพระราชทานและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ให้แก่โรงพยาบาลสมุทรสาคร กระทรวงสาธารณสุข เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( โควิด 19 ) ณ ห้องประชุมพระนรราชจำนง โรงพยาบาลสมุทรสาคร โดยมี นายแพทย์อนุกูล ไทยถานันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรสาคร และคณะแพทย์ พยาบาล รับมอบอาหารพระราชทาน ซึ่งเป็นเมนู แพนงหมูมะเขือพวง ไก่จ๊อทอด น้ำจิ้ม และ เจลแอลกอฮอล สำหรับบุคลากร 200 คน และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ

ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( โควิด -19 ) ของจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็นจังหวัดแรกๆ ของประเทศไทยที่ต้องต่อสู้กับสถานการณ์โควิด -19 อย่างรุนแรงนับตั้งแต่ระลอกที่ 2 เป็นต้นมา ในการนี้พระองค์ได้ทรงพระราชทานอาหารปรุงด้วยพระองค์เอง เพื่อบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว จำนวน 200 คน และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ 200 หลอด โดยในส่วนของอาหารพระราชทานนั้น จะเน้นเมนูอาหารเพื่อสุขภาพ ถูกหลักอนามัย และมีโภชนาการที่ดี อันจะนำมาซึ่งคุณภาพชีวิตและการปฏิบัติหน้าที่เพื่อดูแลรักษาผู้ติดเชื้อโควิด -19 ได้อย่างเต็มกำลังความสามารถ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้


Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/stationm/domains/sanamkaw.com/public_html/wp-content/themes/barta/template-parts/content-single.php on line 212

Related Articles