สมุทรสาครจัดพิธีมอบแบบลายผ้าบาติก พระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา

สมุทรสาครจัดพิธีมอบแบบลายผ้าบาติก พระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา

สมุทรสาครจัดพิธีมอบแบบลายผ้าบาติก พระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา

เมื่อเวลา 15.00 น. ของวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ที่ห้องประชุมอำเภอเมืองสมุทรสาคร ได้จัดพิธีมอบแบบลายผ้าบาติก พระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา ขึ้น โดยมีนายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธาน นางศลิษา ม่วงใหม่ พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร ได้กล่าวว่าทางกรมการพัฒนาชุมชน ได้ดำเนินโครงการสืบสานภูมิปัญญาพื้นถิ่นสู่การพัฒนาผ้าถิ่นไทยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระเจ้าลูกเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญาด้านการออกแบบเครื่องแต่งกาย และการอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมจากภูมิปัญญาพื้นถิ่นของไทย ประชาสัมพันธ์ผ้าบาติกลายพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และนำแบบผ้าบาติกลายพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เป็นต้นแบบและพัฒนาต่อยอด เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นถิ่น กรมการพัฒนาชุมชน ได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นรีรัตนราชกัญญา โอนลิขสิทธิ์ลายผ้าบาติก 3 ลาย ได้แก่ 1.”ปาเต๊ะร่วมใจเทิดไท้เจ้าหญิง” 2. “ท้องทะเลไทย” 3.”ป่าแดนใต้”

ทรงพระราชทานอนุญาตให้นำผ้าบาติก ลายพระราชทาน 3 ลาย ไปเป็นต้นแบบและพัฒนาต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นถิ่น โดยในการผลิตผ้าอนุญาตให้นำไปใช้ได้กับเทคนิคการทำมือ (Handmade)เท่านั้น และไม่ให้กลุ่มที่ได้รับมอบลายผ้าบาติกพระราชทานนำแบบลายผ้าไปให้โรงงานผลิตโดยเด็ดขาด และในการนี้ มอบหมายให้จังหวัดสมุทรสาคร จัดพิธีมอบแบบลายผ้าบาติก 3 ลาย ให้แก่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด จำนวน 1 ชุด สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ จำนวน 3 อำเภอ ๆ ละ 1 ชุด และกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ของจังหวัดสมุทรสาครจำนวน 6 กลุ่ม ๆ ละ 1 ชุด

จากนั้นจึงได้มีการเดินแบบผ้าไทยลายขอพระราชทาน จากนางแบบและนายแบบในชุดต่างๆ ที่แสดงให้เห็นถึงความงดงาม มีเอกลักษณ์ของผ้าไทยที่สามารถนำมาออกแบบตัดเย็บให้สามารถใส่ได้ในทุกโอกาสและทุกวัย


Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/stationm/domains/sanamkaw.com/public_html/wp-content/themes/barta/template-parts/content-single.php on line 212

Related Articles