สมุทรสาครจัดพิธีสืบชะตาทะเลอ่าวไทยตอนบนเพื่อสร้างจิตสำนึกถึงทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

สมุทรสาครจัดพิธีสืบชะตาทะเลอ่าวไทยตอนบนเพื่อสร้างจิตสำนึกถึงทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

วันที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. ที่อาคารเอนกประสงค์หลังคาโค้ง ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธี “สืบชะตาทะเลอ่าวไทยตอนบนสมุทรสาคร ครั้งที่ 10” โดยมี นายกำจร มงคลตรีลักษณ์ ประธานสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย, นายมงคล มงคลตรีลักษณ์ นายกสมาคมการประมงสมุทรสาคร หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน และชาวประมง เข้าร่วมพิธี

นายมงคล มงคลตรีลักษณ์ นายกสมาคมการประมงสมุทรสาคร เปิดเผยว่า อ่าวไทยตอนบน หรืออ่าวตัว ก เป็นแหล่งทรัพยากรสัตว์น้ำที่สำคัญ อันถือว่าเป็นแหล่งสร้างชีวิตให้กับผู้บริโภคมาอย่างยาวนาน ชาวประมงสมุทรสาคร สำนึกถึงคุณค่าของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จึงร่วมมือร่วมใจเพื่อฟื้นฟูในทุกกรณีเท่าที่สมารถจะทำได้ เพื่อคืนความสมดุลสู่ธรรมชาติ สมาคมการประมงสมุทรสาคร และคณะกรรมการฯ จึงได้จัดทำโครงการ “พิธีสืบชะตาทะเลอ่าวไทยตอนบนที่สมุทรสาคร” กิจกรรมทางศาสนา สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหว้ฮ้อเฮียตี๋ การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกในทุกคนโดยเฉพาะชาวประมงทั้งที่ประกอบการอยู่ในปัจจุบัน และผู้สืบทอดอาชีพในอนาคต ได้เห็นความสำคัญของแหล่งทรัพยากรทางทะเล และทดแทนบุญคุณแผ่นดินอุทิศส่วนบุญ ส่วนกุศลให้ผู้ล่วงลับ ซึ่งภายในงาน มีกิจกรรมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าพ่อศาลหลักเมือง การทำบุญเลี้ยงพระ ถวายภัตตาคารเพล การไหว้ฮ้อเฮียตี๋ การปล่อยพันธุ์กุ้ง จำนวน 550,000 ตัว และลูกปูม้า 20,000 ตัว ลงในแม่น้ำท่าจีน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร และศูนย์วิจัยและพัฒนาชายฝั่งที่ 8


Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/stationm/domains/sanamkaw.com/public_html/wp-content/themes/barta/template-parts/content-single.php on line 212

Related Articles