สมุทรสาคร จัดพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะในหลวงรัชกาลที่ 9 “เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 2565”

สมุทรสาคร จัดพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะในหลวงรัชกาลที่ 9 “เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 2565”

สมุทรสาคร จัดพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะในหลวง รัชกาลที่ 9 “เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 2565”

วันที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. ที่ลานสาครบุรี ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2565 เพื่อให้แรงงานและช่างฝีมือไทย รวมถึงประชาชนทั่วไป ตระหนักถึงคุณค่าของแรงงานและช่างฝีมือ ซึ่งภายในงานได้มีพิธีถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย โดยมีนายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายอาวุธ วิเชียรฉาย ปลัดจังหวัด นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายประพันธ์ ถึกสกุล นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระปรีชาสามารถและพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่ทรงเล็งเห็นและให้ความสำคัญแก่วงการช่างฝีมือด้วยสายพระเนตรอันยาวไกล

ทั้งนี้ นอกจากพิธีถวายเครื่องราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรแล้ว ยังได้เทิดพระเกียรติ ในฐานะที่พระองค์ทรงมีพระปรีชาสามารถด้านงานช่าง ตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ กระทั่งเสด็จขึ้นครองราชย์ ก็ยังคงสนพระราชหฤทัยในงานช่างอย่างสม่ำเสมอ และทรงใช้ทักษะและความถนัดในการสร้างสิ่งประดิษฐ์ด้วยพระองค์เองเป็นจำนวนมาก ซึ่งล้วนแต่สร้างชื่อเสียงและคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและปวงชนชาวไทย อาทิ กังหันน้ำชัยพัฒนา , การต่อเรือใบเล็กลงแข่งขันกีฬาแหลมทอง ในปี 2510 กระทั่งสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ และเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2552 กระทรวงแรงงาน ได้เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทูลเกล้าฯ ถวายพระราชสมัญญาแด่พระองค์ท่านให้เป็น “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” พร้อมทั้งกำหนดให้วันที่ 2 มีนาคมของทุกปี เป็น “วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ” โดยตั้งปณิธานว่า จะขอยึดถือพระองค์เป็นแบบอย่างและแรงบันดาลใจในการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงานและทรัพยากรบุคคลทั่วไปสืบต่อไป

 

Related Articles