สมาคมกีฬาฯสมุทรสาคร เตรียมฉลองชัย ลำดับที่ 4 ของประเทศ ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ศรีสะเกษเกมส์

สมาคมกีฬาฯสมุทรสาคร เตรียมฉลองชัย ลำดับที่ 4 ของประเทศ ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ศรีสะเกษเกมส์

#สมาคมกีฬาฯสมุทรสาคร เตรียมฉลองชัย ลำดับที่ 4 ของประเทศ ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ศรีสะเกษเกมส์

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร ประชุมคณะกรรมการ ที่ปรึกษา สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 3/2565 เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของวงการกีฬาในรอบเดือนที่ผ่านมา พร้อมทั้ง รับทราบ และรับฟังปัญหา ในการจัดกีฬาชนิดต่างๆ เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไข และพัฒนาการกีฬาในจังหวัดสมุทรสาคร นอกจากนี้ ยังได้ติดตาม ความคืบหน้า ในการเตรียมพร้อม ส่งนักกีฬาอาวุโส เข้าร่วมการแข่งขัน “ทุ้งฟ้าเกมส์” ณ จังหวัดกระบี่ ในระหว่างวันที่ 2 – 5 พฤษภาคม 2565 

ส่วนผลการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 ศรีสะเกษเกมส์ นับเป็นผลงาน ที่นักกีฬาของจังหวัดสมุทรสาคร สร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมมาก จนติดอันดับ Top Five ได้ลำดับที่ 4 ของประเทศ สามารถคว้าเหรียญทองมาได้ 40 เหรียญ เหรียญเงิน 22 เหรียญ เหรียญทองแดง 20 เหรียญ ถือว่าเป็นผลงานที่ดีที่สุดของการแข่งขันกีฬาแห่งชาติเลยทีเดียว ทำให้เห็นถึงการพัฒนาการกีฬาของจังหวัดสมุทรสาคร ทั้งนี้ที่ประชุมยังได้ร่วมกันหารือ กำหนดการจัดงาน ต้อนรับ และแสดงความยินดี กับนักกีฬาที่ไปสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดสมุทรสาครของเรา สร้างความภาคภูมิใจให้กับจังหวัดสมุทรสาครโดยการจัดขบวนแห่รอบเมืองโดยรถบัส 2 ชั้น ซึ่งจะมีการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อจัดเตรียมงาน ในเบื้องต้น ได้กำหนดจัดขึ้น ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 โดยคณะทำงาน จะได้จัดเตรียมรูปแบบเพื่อฉลองชัยชนะในครั้งนี้ต่อไป หลังจากนั้นยังหารือร่วมกันเกี่ยวกับการเตรียมการจัดงาน การหารางวัลให้แก่นักกีฬาที่ไปสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดสมุทรสาครอีกด้วย

Related Articles