130 ปี กระทรวงมหาดไทย เปิดโครงการ อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน ซ่อมฟรีไม่มีค่าแรง

130 ปี กระทรวงมหาดไทย เปิดโครงการ อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน ซ่อมฟรีไม่มีค่าแรง

130 ปี กระทรวงมหาดไทย เปิดโครงการ อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน ซ่อมฟรีไม่มีค่าแรง

วันที่ 1 เมษายน 2565 นายหลักชัย พัฒนเจริญ รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 4) รักษาการแทน ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค เป็นประธานเปิดโครงการ 130 ปี กระทรวงมหาดไทย กปภ.อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน โดยมี นายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายสมศักดิ์ วินิจกุล ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 พร้อมด้วย นายอำเภอกระทุ่มแบน นายอำเภอบ้านแพ้ว หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธี ที่บริเวณลานด้านหน้าการประปาส่วนภูมิภาค สาขาสมุทรสาคร ต.ท่าทราย อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร

โครงการ 130 ปี กระทรวงมหาดไทย กปภ.อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน เป็นโครงการที่ กปภ.จัดขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจหลักของกระทรวงมหาดไทย ในการบำบัดทุกข์ และบำรุงสุข ให้กับประชาชน และส่งเสริมให้ประชาชนมีระบบประปาที่ถูกสุขลักษณะ อยู่ในสภาพ ใช้งานได้ดี ไม่ชำรุดรั่วไหล ไม่ก่อให้เกิดการสูญเสียน้ำโดยไร้ประโยชน์ โดย กปภ.จะส่งเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจาก กปภ. 234 สาขา ลงพื้นที่ 74 จังหวัดทั่วประเทศ

นอกจากนั้นยังมีกิจกรรม เจอ จ่าย แจก โดยการมอบของที่ระลึกให้แก่ประชาชน ที่แอดไลน์ PWAThailand หรือ ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น PWA1662 ในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 30 มิถุนายน เพื่อเชิญชวนประชาชนใช้ช่องทางออนไลน์ เพิ่มความสะดวก ปลอดภัย ห่างไกล COVID-19

Related Articles