จังหวัดสมุทรสาคร ขับเคลื่อนด้านการรักษาความมั่นคง และปราบปรามยาเสพติด

จังหวัดสมุทรสาคร ขับเคลื่อนด้านการรักษาความมั่นคง และปราบปรามยาเสพติด

วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2565 คุณอุบลรัตน์ โสตถีวรกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย ผู้จัดการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที 4/2565 และการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสมุทรสาคร (ศอ.ปส.จ.สล.) ครั้งที่ 5/2565 โดยมี นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ และมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม  ณ ห้องประชุมพันท้ายนรสิงห์ (401) ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร

Related Articles