ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ป่วย และผู้พิการ

ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ป่วย และผู้พิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร จันทมฤก นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย นายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร กำนันในพื้นที่ ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดน่วมกานนท์ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชายทะเลบางกระเจ้า อำเภอเมืองสมุทรสาคร ลงพื้นที่มอบรถนั่งคนพิการและผ้าอ้อมผู้ใหญ่ เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมคณะ ได้ลงไปช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ได้รับความเดือนร้อนจำนวน 2 รายได้แก่ นายบุญสูง ปานาไทย อายุ 79 ปี พักอยู่บ้านเลขที่30/22 หมู่ที่ 4 ตำบลชัยมงคล อำเภอเมือง ซึ่งมีภาวะสับสนทางสมอง (สมองเสื่อม) มีความพิการทางกายประเภท 4 มีความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม หูตึงทั้ง 2 ข้าง สายตาทั้งสองข้างมองไม่ชัด ผู้สูงอายุไม่สามารถเดินได้เอง ต้องมีความพยุง บางครั้งต้องอุ้ม ต้องมีคนคอยดูแลตลอดเวลา ซึ่งมีแผลกดทับที่หลัง 1 จุด ที่ก้นกบ 1 จุด และสะโพก 1 จุด กลั้นปัสสาวะได้บ้างไม่ได้บ้าง รับการรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลสมุทรสาคร และนาวสาวแดง รองทรัพย์ อายุ 60 ปี อยู่บ้านเลขที่ 48/10 หมู่ที่ 2 ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมืองสมุทรสาคร มีภาวะเส้นเลือกในสมองตีบ แขนและขาซ้ายอ่อนแรง ปากเบี้ยว ปัจจุบันผู้ป่วยทำกายภาพบำบัดเองที่บ้าน ผู้ป่วยสามารถช่วยเหลือตนเองได้บางส่วน ซึ่งเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาครได้มอบรถนั่งคนพิการ ผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่ เครื่องอุปโภคและบริโภคให้ทั้ง 2 ราย

administrator

Related Articles