สว. ลงพื้นที่ดูความคืบหน้าการก่อสร้างเขื่อนหน้าวัดวิสุทธิวราวาส เตรียมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางเลือกใหม่

สว. ลงพื้นที่ดูความคืบหน้าการก่อสร้างเขื่อนหน้าวัดวิสุทธิวราวาส เตรียมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางเลือกใหม่

สว. ลงพื้นที่ดูความคืบหน้าการก่อสร้างเขื่อนหน้าวัดวิสุทธิวราวาส เตรียมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางเลือกใหม่

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 15.30 น. นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล สมาชิกวุฒิสภา พร้อมด้วยนางพรรณวิภา ปิยัมปุตระ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร นายคนึง ทองเที่ยง และโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร ลงพื้นที่ดูความคืบหน้าของสถานที่ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ตามโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว กิจกรรมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองแสมดำ-คลองสหกรณ์ สาย 3 พร้อมปรับภูมิทัศน์ บริเวณวัดวิสุทธิวราส ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ความยาว 4 กิโลเมตร เพื่อเป็นการรักษาพื้นที่ตลิ่งริมคลองเนื่องจากบริเวณนี้เกิดความเสียหายมาอย่างต่อเอง ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาจังหวัดสมุทรสาครมุ่งสู่การเป็น “เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เกษตรและอาหารปลอดภัย ท่องเที่ยวทางเลือกใหม่ สังคมเป็นสุข” ต่อไป

Related Articles