ธรรมนัส–จอมขวัญ เป็นสักขีพยานแก่ สภ.กระทุ่มแบน รับมอบที่ดินจาก ชาญชัย–ฉายรัช วงศ์ประเสริฐผล สร้างโรงพักแห่งใหม่

ธรรมนัส–จอมขวัญ เป็นสักขีพยานแก่ สภ.กระทุ่มแบน รับมอบที่ดินจาก ชาญชัย–ฉายรัช วงศ์ประเสริฐผล สร้างโรงพักแห่งใหม่

ธรรมนัส–จอมขวัญ เป็นสักขีพยานแก่ สภ.กระทุ่มแบน รับมอบที่ดินจาก ชาญชัย–ฉายรัช วงศ์ประเสริฐผล สร้างโรงพักแห่งใหม่

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า เลขาธิการพรรคเศรษฐกิจไทย พร้อมด้วย ดร.จอมขวัญ กลับบ้านเกาะ ส.ส.สมุทรสาคร เขต 3 และคณะ ได้เดินทางมาที่บริษัทนิธิกร อุตสาหกรรม จำกัด หมู่ที่ 5 ต.ท่าเสา อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร ให้เกียรติร่วมเป็นสักขีพยานในการมอบโฉนดที่ดินจำนวน 2 ไร่เศษ จากนายชาญชัย–นางฉายรัช วงศ์ประเสริฐผล ประธานบริษัทฯ ให้แก่ สถานีตำรวจภูธรกระทุ่มแบน ซึ่งมี พ.ต.อ.สุรพงษ์ ไทยประเสริฐ รอง ผบก.ภ.จว.สมุทรสาคร พ.ต.อ.วรพล ยิ่งเจริญ รอง ผบก.ภ.จว.สมุทรสาคร พ.ต.อ.เสรีฐกาญจน์ จันทร์ด้วง ผกก.สภ.กระทุ่มแบน นายบรรพต จันทร์วงษ์ นายอำเภอกระทุ่มแบน นายอรุณ มาพิทักษ์ ประธาน กต.ตร.สภ.กระทุ่มแบน และเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัด เป็นผู้รับมอบ โดยในการนี้ก็มีผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ที่เกี่ยวข้อง มาร่วมเป็นสักขีพยานในการรับมอบที่ดินครั้งนี้ด้วย ขณะที่ในส่วนของ ร้อยเอกธรรมนัสฯ นั้น ยังได้กล่าวถึงเรื่องของการผลักดันงบประมาณเพื่อการจัดสร้างสถานีตำรวจภูธรกระทุ่มแบนแห่งใหม่ ภายหลังจากที่ได้รับมอบอย่างเป็นทางการแล้วว่า ในเรื่องของงบประมาณนั้น ก็จะนำเสนอเข้าสู่การประชุมสภาฯ สมัยนี้ เพื่อของบสนับสนุนจากทางสำนักนายกรัฐมนตรีมาดำเนินการก่อสร้างตัวอาคาร เป็นขวัญและกำลังใจการต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ อีกทั้งเพื่อให้เกิดความสะดวกต่อการให้บริการแก่พี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอกระทุ่มแบนอีกด้วย ซึ่งหากสภาฯ มีมติเห็นชอบอนุมัติงบประมาณ ก็คาดว่าจะดำเนินการก่อสร้างได้ในปีงบประมาณ 2566 นี้เลย พร้อมกันนี้ก็ขอขอบคุณทางภาคเอกชนที่เห็นความสำคัญของข้าราชการตำรวจในการทำหน้าที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่อีกด้วย

สำหรับสถานีตำรวจภูธรกระทุ่มแบน ก่อตั้งมาเป็นเวลาครบ 100 ปี โดยปัจจุบันตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลตลาดกระทุ่มแบน บนเนื้อที่ 1 ไร่เศษ ติดกับที่ว่าการอำเภอกระทุ่มแบน ซึ่งจากการเติบโตของสังคมในยุคปัจจุบันทำให้พื้นที่การให้บริการไม่เพียงพอต่อจำนวนประชาชนที่มาใช้บริการ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการก่อสร้างอาคารของ สภ.กระทุ่มแบนแห่งใหม่ จนกระทั่งทางบริษัทนิธิกร อุตสาหกรรม จำกัด ได้จัดมอบที่ดินจำนวน 2 ไร่เศษให้ จึงเข้าสู่กระบวนการของบประมาณปี 2566 จากทางสำนักนายกรัฐมนตรีและงบประมาณปี 2567 จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อนำมาดำเนินการดังกล่าวข้างต้น ซึ่งในส่วนของอาคารแห่งใหม่นี้ จะมีลักษณะเป็น อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น งบประมาณไม่ต่ำกว่า 50 ล้านบาท ใช้เวลาในการก่อสร้างประมาณ 1 ปีครึ่ง นอกจากนี้ยังจะต้องมีการก่อสร้างที่พักสำหรับข้าราชการตำรวจอีกด้วย ส่วนโรงพักเดิม จะปรับเปลี่ยนให้เป็น สภ.ย่อย หรือสถานที่ให้บริการแก่พี่น้องประชาชนตามความเหมาะสมต่อไป

Related Articles