เรียนเชิญ ผู้ประกอบการรับฟังคำชี้แจงในการเข้าตรวจสถานประกอบการ

เรียนเชิญ ผู้ประกอบการรับฟังคำชี้แจงในการเข้าตรวจสถานประกอบการ

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับ จังหวัดสมุทรสาคร ขอเรียนเชิญผู้บริหารสถานประกอบการเข้าร่วมรับฟังคำชี้แจงในการเข้าตรวจสถานประกอบการจากหน่วยงานราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กอ.รมน.จังหวัดสมุทรสาคร แรงงานจังหวัด จัดหางานจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง สวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัด ป้องกันจังหวัด และ กกล.รส.ส. 1 เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อรับทราบและทำความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ในการเข้าตรวจสถานประกอบการ

2. เพื่อรับทราบและทำความเข้าใจถึงข้อกำหนด ขั้นตอน และแนวทางในการปฏิบัติในการเข้าตรวจสถานประกอบการ

3. เพื่อเตรียมพร้อมในการรับการเข้าตรวจของสถานประกอบการ

4. เพื่อสะท้อนปัญหาและนำเสนอแนวทางแก้ไขและป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นจากการตรวจสถานประกอบการต่อหน่วยงานต่าง ๆ ที่เข้าตรวจ

จัดขึ้นใน วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมพันท้ายนรสิงห์ (401) ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร

สภาอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรสาคร
โทรศัพท์ / โทรสาร : 034-110337 , มือถือ / ID LINE : 086-3248024

administrator

Related Articles