วธ.จ.สมุทรสาคร เปิด คก.“สร้างสรรค์ ต่อยอด ลายผ้าสาคร” อบรมพัฒนาเทคนิคการทำลายผ้าสาคร

วธ.จ.สมุทรสาคร เปิด คก.“สร้างสรรค์ ต่อยอด ลายผ้าสาคร” อบรมพัฒนาเทคนิคการทำลายผ้าสาคร
Spread the love

วธ.จ.สมุทรสาคร เปิด คก.“สร้างสรรค์ ต่อยอด ลายผ้าสาคร” อบรมพัฒนาเทคนิคการทำลายผ้าสาคร

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 นายปราโมทย์ ชาวเมืองโขง วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดพิธีโครงการ “สร้างสรรค์ ต่อยอด ลายผ้าสาคร” การอบรมพัฒนาเทคนิคการทำลายผ้าสาครให้กับผู้ประกอบการผ้าและเครื่องกาย และสมาชิกสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อนำลายผ้ามาต่อยอดและนำมาออกแบบเป็นลายผ้าของจังหวัดสมุทรสาคร โดยมี อาจารย์เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล และอาจารย์โกสินทร์สุดดี เป็นวิทยากร และ สจ.ประสิทธิ์ จุ่นขจรประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองสมุทรสาครให้การสนับสนุนการจัดโครงการ ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านคลองปีกนก ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร

Related Articles