วธ.จ.สมุทรสาคร เปิด คก.“สร้างสรรค์ ต่อยอด ลายผ้าสาคร” อบรมพัฒนาเทคนิคการทำลายผ้าสาคร

วธ.จ.สมุทรสาคร เปิด คก.“สร้างสรรค์ ต่อยอด ลายผ้าสาคร” อบรมพัฒนาเทคนิคการทำลายผ้าสาคร

วธ.จ.สมุทรสาคร เปิด คก.“สร้างสรรค์ ต่อยอด ลายผ้าสาคร” อบรมพัฒนาเทคนิคการทำลายผ้าสาคร

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 นายปราโมทย์ ชาวเมืองโขง วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดพิธีโครงการ “สร้างสรรค์ ต่อยอด ลายผ้าสาคร” การอบรมพัฒนาเทคนิคการทำลายผ้าสาครให้กับผู้ประกอบการผ้าและเครื่องกาย และสมาชิกสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อนำลายผ้ามาต่อยอดและนำมาออกแบบเป็นลายผ้าของจังหวัดสมุทรสาคร โดยมี อาจารย์เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล และอาจารย์โกสินทร์สุดดี เป็นวิทยากร และ สจ.ประสิทธิ์ จุ่นขจรประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองสมุทรสาครให้การสนับสนุนการจัดโครงการ ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านคลองปีกนก ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร

Related Articles