นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยว จัดใหญ่ นำไก่ เป็ด นับร้อย ไหว้เจ้าพ่อหลักเมืองจังหวัดสมุทรสาคร

นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยว จัดใหญ่ นำไก่ เป็ด นับร้อย ไหว้เจ้าพ่อหลักเมืองจังหวัดสมุทรสาคร

นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยว จัดใหญ่ นำไก่ เป็ด นับร้อย ไหว้เจ้าพ่อหลักเมืองจังหวัดสมุทรสาคร

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 8.39 น. ดร.กชนิภา อินทสุวรรณ์ นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมครอบครัว และเพื่อนสนิท-กัลยาณมิตร ได้ร่วมในพิธี ไหว้สักการะเจ้าพ่อหลักเมืองจังหวัดสมุทรสาคร โดยนำไก่จำนวน 100 ตัวและเป็ดจำนวน 100 ตัว ส้มและแก้วมังกร (จากสวนรุ่งอรุณ บ้านแพ้วร่วมบุญ)  ถวายแด่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อชีวิตหน้าที่การงาน ทั้งนี้ถือว่าเป็นการถวายเพื่อการแก้บนจากการขอพรเจ้าพ่อหลักเมือง สำเร็จสมความตั้งใจ และขออัญเชิญบุญบารมีของเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ได้โปรดประสิทธิ์ประสาทประทานพรให้ครอบครัว ตลอดถึงกัลยามิตรทุกท่าน ให้ประสบแต่ความสุขความเจริญ มีความมั่นคงในหน้าที่การงาน คิดทำการสิ่งใดในทางที่ดี ก็ขอให้สำเร็จผลสมความปรารถนาทุกประการ เทอญ

#ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร

Related Articles