หอการค้าสมุทรสาคร จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม พรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

หอการค้าสมุทรสาคร จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม พรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

หอการค้าสมุทรสาคร จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม พรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. ที่ลานสาครบุรี ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร กาชาดจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับ หอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร YEC สมุทรสาคร และโรงพยาบาลสมุทรสาคร จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต โครงการ Young Blood Drive “ไม่ต้องมีพลังวิเศษก็เป็นฮีโร่ช่วยชีวิตคนอื่นได้” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยมีนายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นางพรรณวิภา ปิยัมปุตระ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร นางมาลี เจษฎาลักษณ์ รองประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร นายภูมิกร มงคลมณีผล เลขาธิการหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร นายธนกร สิริจุติกุล ประธานกลุ่ม YEC หอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร คณะกรรมการหอการค้าฯ สมาชิกกลุ่ม YEC หอการค้าฯ ส่วนราชการ สื่อมวลชน และประชาชนเข้าร่วมบริจาคโลหิตกันเป็นจำนวนมาก

สำหรับ โครงการ “Young Blood Drive” จัดขึ้นเนื่องจากสถานการณ์ปริมาณโลหิตที่โรงพยาบาลสมุทรสาครมีไม่เพียงพอในการใช้งานในทุกกรุ๊ปเลือด จึงต้องเปิดรับบริจาคโลหิต เพื่อให้มีปริมาณโลหิตได้เพียงพอต่อการรักษาพยาบาลผู้ป่วย โดยเฉพาะผู้ป่วยวิกฤต จังหวัดสมุทรสาคร จึงขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปร่วมบริจาคโลหิตเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอทุก 3 เดือน ซึ่งจะทำให้ผู้บริจาคมีร่างกายแข็งแรง เม็ดเลือดแดง และไขกระดูกทำงานได้ดี ซึ่งผู้สนใจสามารถเดินทางไปบริจาคโลหิตได้ที่ โรงพยาบาลสมุทรสาคร วันจันทร์ – เสาร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-19.00 น. (พักเที่ยง) และวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 08.30-14.00 น. (ไม่พักเที่ยง) ติดต่อสอบถามได้ที่ ห้องรับบริจาคโลหิต โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร. 034-427099 ต่อ 40501, 40505

Related Articles