อบรม “สร้างสรรค์ ต่อยอด ลายผ้าสาคร” ผู้ประกอบการผ้าลงมือปฏิบัติได้จริง

อบรม “สร้างสรรค์ ต่อยอด ลายผ้าสาคร” ผู้ประกอบการผ้าลงมือปฏิบัติได้จริง

อบรม “สร้างสรรค์ ต่อยอด ลายผ้าสาคร” ผู้ประกอบการผ้าลงมือปฏิบัติได้จริง

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองสมุทรสาคร ให้การสนับสนุนงบประมาณจัดโครงการ “สร้างสรรค์ ต่อยอด ลายผ้าสาคร” ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านคลองปีกนก ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร ระหว่างวันที่ 21 – 23 มิถุนายน 2565 ซึ่งกิจกรรมวันนี้ 22 มิถุนายน 2565 เป็นการจัดกิจกรรมวันที่ 2 ของการอบรม มีการทำผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติด้วยเทคนิคต่างๆ โดยมีอาจารย์ศรุดา กันทะวงศ์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ  บรรยากาศการเรียนรู้ที่เต็มไปด้วยความสนใจใฝ่รู้ มีความสุข และสนุกกับการลงมือปฏิบัติ เป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพ ได้อีกด้วย

Related Articles