เริ่มแล้ว เริ่มแล้ว!! การแข่งขันกีฬาฟุตบอลจังหวัดสมุทรสาคร 2565

เริ่มแล้ว เริ่มแล้ว!! การแข่งขันกีฬาฟุตบอลจังหวัดสมุทรสาคร 2565
เริ่มแล้ว เริ่มแล้ว!! การแข่งขันกีฬาฟุตบอลจังหวัดสมุทรสาคร 2565
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2565 นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมี นายสมสัก รอดทยอย ประธานจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลจังหวัดสมุทรสาครในครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร และชมรมกีฬาฟุตบอลจังหวัดสมุทรสาคร ได้ร่วมกันจัดการแข่งขันเพื่อให้เยาวชน ประชาชนในจังหวัดสมุทรสาคร เกิดความตื่นตัวเห็นความสำคัญของการเสริมสร้างสุขภาพโดยการเล่นกีฬา ได้ออกกำลังกาย พัฒนาร่างกายให้เข้มแข็ง ทำจิตใจเบิกบานแจ่มใส ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ช่วยให้ห่างไกลจากยาเสพติด ทั้งยังก่อให้เกิดสติปัญญา และเกิดความสมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะ เพื่อเป็นพลังสำคัญในการช่วยพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าอย่างยั่งยืน
สำหรับการแข่งขันฟุตบอลจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ 2565 มีทีมเข้าร่วมแข่งขันจำนวนทั้งสิ้น 18 ทีม แบ่งเป็นประชาชนทั่วไป จำนวน 12 ทีม อาวุโสอายุ 50 ปีขึ้นไป จำนวน 6 ทีม ซึ่งจะเริ่มทำการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 9 กรกฎาคม – 30 สิงหาคม 2565 ณ สนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร และสนามโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์สมุทรสาคร

Related Articles