๔ ถวายพระพร วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

๔ ถวายพระพร วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ถวายพระพร  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

                                                                    องค์มหาวชิราลงกรณ์          มหิธรเกริกไกรสืบไอศูรย์

                                                              เจ็ดสิบพระพรรษาบริบูรณ์           ราษฎร์จำรูณร่มเย็นทุกเขตคาม

                                                              บารมีพระบุญญากษัตริย์เจ้า         อภิรักษ์ปกเกล้าชาวสยาม

                                                              ก่อกำเนิด “จิตอาสา” พางดงาม    ราษฎร์ร้อยตามทำความดีด้วยหัวใจ

 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า

                                                                  นายอำนาจ  หนูทอง        ประมงจังหวัดสมุทรสาคร

                                                              ดร.สุนันทา  น้อยพิทักษ์       พาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร

                                                              นอ.เอกภาพ  สายโสภา        รอง ผอ.ศรชล จ.สมุทรสาคร

                                                             นายประทีป  เยี่ยมสวัสดิ์        ผู้ตรวจการเลือกตั้งจังหวัดสมุทรสาคร

                                                             นายแก่นวิทย์  วงศ์ชูศิริ         ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสมุทรสาคร

                                                             นายกัมปนาท  จรมาศ          ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดสมุทรสาคร

                                                          นายเจริญ  รัตนบรรณสกุล        หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร 

                                                    ดร.พรรณพิมล  ฉายาจิตชยวัศ        ผู้อำนวยการสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร และบุคลากร

                                                         นางศลิษา  ม่วงใหม่        พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร และคณะข้าราชการพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร

 

Related Articles