๗ ถวายพระพร วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

๗ ถวายพระพร วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕
Spread the love

ถวายพระพร  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

                                                      ยี่สิบแปด กรกฎาคม เวียนบรรจบ           ขอน้อมนบ พระนฤบดินทร์ ปิ่นอดิศร

                                               ขออัญเชิญ เทพไท้ ถวายพระพร                  มหาวชิราลงกรณ์ มิ่งขวัญเหล่าชาวไทย

                                               ขอภัยพาล จงนิราศ ปราศไปสิ้น                   พระสยามมินทร์ จงเกษมสุข นิรัติศัย

                                               เจริญพระชนม์ คงมั่น เป็นหลักชัย                 พระมิ่งเกล้า พสกนิกรไทย ทรงพระเจริญ

 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า

                                                  นายพงษ์ศักดิ์  เติมสายทอง        ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

                                                          นายธัชชัย  บุญชัยศรี         รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

                                                       นายสมเกียรติ  ปิ่นเจริญ         รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

                                                           นายปัญญา  ชวนบุญ         อดีตประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

                                                            นายบำเพ็ญ  คงสกุล        อดีตประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

                                                          นายสมสัก  รอดทยอย        สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

                                                                                               อดีตประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

Related Articles