๘ ถวายพระพร วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

๘ ถวายพระพร วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ถวายพระพร  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

                                                      ยี่สิบแปด กรกฎาคม เวียนบรรจบ           ขอน้อมนบ พระนฤบดินทร์ ปิ่นอดิศร

                                               ขออัญเชิญ เทพไท้ ถวายพระพร                  มหาวชิราลงกรณ์ มิ่งขวัญเหล่าชาวไทย

                                               ขอภัยพาล จงนิราศ ปราศไปสิ้น                   พระสยามมินทร์ จงเกษมสุข นิรัติศัย

                                               เจริญพระชนม์ คงมั่น เป็นหลักชัย                 พระมิ่งเกล้า พสกนิกรไทย ทรงพระเจริญ

 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า

                                                   นายทองโปรด  กลิ่นนิล       สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

                                                   นายวิชัย  งามกาละ            สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

                                                   นายประดิษฐ์  ทรงลักษณ์     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

                                                   นายประสิทธิ์  จุ่นขจร           สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

                                                                                         ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองสมุทรสาคร

                                                   นายกฤตกร  แซ่เอี๊ยบ           สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

                                                   นางขนิษฐา  พรเกียรติกุล      สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

                                                   

Related Articles