๙ ถวายพระพร วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

๙ ถวายพระพร วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ถวายพระพร  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

                                                              องค์มหาวชิราลงกรณ์              มหิธรเกริกไกรสืบไอศูรย์

                                                        เจ็ดสิบพระพรรษาบริบูรณ์               ราษฎร์จำรูณร่มเย็นทุกเขตคาม

                                                        บารมีพระบุญญากษัตริย์เจ้า             อภิรักษ์ปกเกล้าชาวสยาม

                                                        ก่อกำเนิด “จิตอาสา” พางดงาม        ราษฎร์ร้อยตามทำความดีด้วยหัวใจ

 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า

                                                     นายสุภาพ  ดีกระจ่าง              สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

                                                     นายสมชาย  ด้วงปั้น               สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

                                                     นายวศินภัทร์  วรพัฒน์โชคชัย   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

                                                     นายบุญมี  นิลถนอม               สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

                                                     นายศรัณย์  ขวัญเมือง            สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

                                                     นายไรวินทร์  มีเจริญ              สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

                                                     นายสมพงษ์  เรืองศรี              สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

                                            

Related Articles