๑๕ ถวายพระพร วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

๑๕ ถวายพระพร วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ถวายพระพร  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

                                                         ดุจน้ำทิพย์ ชโลมสุข ทุกแหล่งหล้า       ดุจหยาดฟ้า ชโลมไทย ให้สมาน

                                                   มหาวชิราลงกรณ์ บวรกานต์                       เทพประทาน มาสถิต นิมิตชัย

                                                   พระเมตตา บารมี ปกครองราษฎร์                ทรงเปรื่องปราด ราชกิจ พิสิษฐ์สมัย

                                                   ทรงโอบเอื้อ เกื้อกูล ด้วยน้ำพระทัย             ราษฎร์อวยชัย ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ

 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า

                                        นายจันทร์  หวนสันเทียะ      สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาดี  ,  รองประธาน กต.ตร.สภ.เมืองสมุทรสาคร

                                                                             ประธานบริหาร สหกรณ์ มิตรแท้แท็กซี่ จำกัด

                                        นางพรจิตร  สร้อยเพชร       ประธานกลุ่มพลังสตรีท่าฉลอม

                                                                             อดีตประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองสมุทรสาคร

                                        ดร.เกรียงศักดิ์  แสงสว่าง     นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

                                  นายกิตติพงษ์  เจริญคงธรรม       ประธานกรรมการ คีท พลาซ่า /  ร้านมังกี้ ทรี การ์เดน

                           นายวิเชียร (ชุติเดช)  วิวัฒนขจรสุข      กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอช.วี.พลาส จำกัด

                                                                              ประธานชมรมพลังรวมใจจังหวัดสมุทรสาคร     

                             

Related Articles