๒๑ ถวายพระพร วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

๒๑ ถวายพระพร วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ถวายพระพร  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

                                                       ดุจน้ำทิพย์ ชโลมสุข ทุกแหล่งหล้า      ดุจหยาดฟ้า ชโลมไทย ให้สมาน

                                                   มหาวชิราลงกรณ์ บวรกานต์                    เทพประทาน มาสถิต นิมิตชัย

                                                   พระเมตตา บารมี ปกครองราษฎร์             ทรงเปรื่องปราด ราชกิจ พิสิษฐ์สมัย

                                                   ทรงโอบเอื้อ เกื้อกูล ด้วยน้ำพระทัย          ราษฎร์อวยชัย ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ

 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า

บริษัท พี.เอส.พี. สเปเชียลตี้ส์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท.เทพอิสรา กรุ๊ป มาร์กี้ มิราเคิล ครีมดี มีหัวใจ

นางสาวอรอนงค์  เผือกเล็ก     เลขานุการสโมสรโรตารี่กระทุ่มแบน

นายศาวงษ์ (ไต๋วงษ์)  จุ้ยเจริญ     ครัวเจ้าพระยา  ,  เรือเจ้าพระยาพาโชค

ดร.กชนิภา  อินทสุวรรณ์     นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร

นายอดุลย์  ชวลิตพร     โรงงานลูกชิ้นปลา เอเอ , โรงงานการผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร

นายสุเทพ  ปัญญาสาคร    กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดี – แลนด์ พร็อพเพอร์ตี้  ,  ผู้บริหาร พอร์โต้ ชิโน่

Related Articles